Václav Ircing

Narozen: v roce 1922
Zemřel: v roce 1969

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

IRCING Václav

KSČ

64 /Západočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Členem výboru branného a bezpečnostního

22, 18. 4. 1968; 34.

Uvolněn z funkce člena výboru pro plán a rozpočet

26, 13. 9. 1968; 105.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/

18, 10. 1. 1968; 90.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 219.

Různé:

poznámka k procedurálním pravidlům

23, 25. 4. 1968; 155.ISP (příhlásit)