Maxmilián Icha

Narozen: v roce 1915
Zemřel: v roce 1974

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ICHA Maxmilián

KSČ

197 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 59.

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 109.

k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší /t. 105/

14, 7. 4. 1967; 226.

Interpelace, dotazy a náměty:

otázka soudců, kteří hrubě porušovali socialistickou zákonnost /1949 - 1954/

2, 24. 9. 1964; 59.

Odpověď

2, 25. 9. 1964; 124.ISP (příhlásit)