JUDr. Josef Černý

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1971

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČERNÝ Josef, dr.

III. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. inkompatib. - rozp. - úst.-práv. - vyšetř. - stál. (náhr.) - úsp. kom. - živn.-obch.

Jmenován ministrem vnitra 14. II. 1934.

315, 15. II. 1934; 3.

Odpovídá

jako předseda rozpočtového výboru:

na dotaz J. Krosnáře, proč nedal jeho iniciativní návrh t. 838 (rozdělení 150 milionů Kč pro nezaměstnané) na pořad rozpočtového výboru a co hodlá učiniti pro projednání tohoto návrhu.

106, 19. II. 1931; 69.

Návrhy pozměňovací:

k t. 429. 59, 6. VI. 1930; 45.

k t. 846. 96, 16. XII. 1930; 79.

k t. 1008. 112, 19. III. 1931; 11.

k t. 1748. 181, 3. V. 1932; 37.

k t. 1886. 200, 1. VII. 1932; 52.

k t. 2148. 247, 10. II. 1933; 39.

k t. 2190. 257, 16. III. 1933; 59.

k t. 2191. 257, 16. III. 1933; 60.

k t. 2325. 292, 8. VII. 1933; 24.

k t. 2465 (koal.). 314, 18. I. 1934; 45.

Návrhy resoluční:

k t. 820. 92, 11. XII. 1930; 35.

k t. 2127. 237, 23. XII. 1932; 26.

Zpravodajem:

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1105 (zákon, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový)

118, 7. V. 1931; 10.

oprava tisk. chyb a vyjádření o resol.

120, 19. V. 1931; 27.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1107 (zákon, kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z., o zajištění půdy drobným pachtýřům (Novela IV)

118, 7. V. 1931; 14.

doslov 119, 8. V. 1931; 25.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1647 (zákon, kterým jednak doplňují se a mění zákony: ze dne 9. října 1924, č. 237 Sb. z., kterým se zřizuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, ze dne 10. října 1924, č. 238 Sb. z., kterým se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé, a ze dne 10. října 1924, č. 239 Sb. z., o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů, jednak upravují se některé poměry peněžních ústavů a jiných peněžních podniků a akciových společností)

170, 16. III. 1932; 9.

doslov 172, 18. III. 1932; 74, oprava chyb a vyjádření o resol. 78.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1806 (zákon o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy)

190, 1. VI. 1932; 4, doslov 30, oprava chyb a vyjádření o resol.

192, 3. VI. 1932; 23.

rozp. výb. zpr. t. 2113 (zákon o úsporných opatřeních personálních)

231, 19. XII. 1932; 5.

doslov 232, 20. XII. 1932; 60.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2292 (zákon o mimořádné moci nařizovací)

282, 8. VI. 1933; 4, doslov 43.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2321 (zákon o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 ústavní listiny)

291, 7. VII. 1933; 3,

oprava chyb 29.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

17, 18. II. 1930; 38.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

83, 21. XI. 1930; 6.

o státním rozpočtu pro r. 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

84, 24. XI. 1930; 32.

o státním rozpočtu pro r. 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Traola z 14. X. 1931.

145, 24. XI. 1931; 38.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z. a n., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886); jménem klubu poslanců republ. strany odsuzuje útoky učiněné v posl. sněm. proti sokolskému sletu a tlumočí stanovisko této strany k událostem v Duchcově 25. a 26. VI. 1932.

200, 1. VII. 1932; 44-45.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

215, 9. XI. 1932; 3.

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

243, 3. II. 1933; 21.

o státním rozpočtu pro r. 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 933; 61.ISP (příhlásit)