Ing. Oldřich Černík

Narozen: v roce 1921
Zemřel: v roce 1994

Seznam činností

Federální shromáždění Československé socialistické republiky



ISP (příhlásit)