Rudolf Böhm

Narozen: v roce 1891

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BÖHM Rudolf

V. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. rozp. - zeměd.

Návrhy iniciativní:

aby byl vydán zákon o státním fondu k obnovení ovocnářských a vinařských kultur, t. 978.

109, 5. III. 1931; 6.

aby byl vydán zákon, jímž se zakazuje zaměstnávati v továrnách mladistvé pod 18 let, t. 1001.

109, 5. III. 1931; 7.

aby byl vydán zákon o obnovení drobných zemědělských pachtů k ochraně pachtýřů pozemků, jímž se upravuje pachtovní poměr drobných majitelů pozemků a drobných živnostníků, t. 1005.

109, 5. III. 1931; 23.

Návrh pozměňovací:

k t. 388. 45, 2. V. 1930; 48.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády

6, 20. XII. 1929; 4.

o zákonu o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními (t. 277) a o zákonu o výrobě chleba (t. 294).

32, 20. III. 1930; 25.

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388)

43, 24. IV. 1930; 15.

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsané na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. července 1930, čís. 114 Sb. z. (t. 700); mluví o krisi v zemědělství.

74, 23. X. 1930; 25.

o státním rozpočtu pro r. 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 6.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026)

112, 19. III. 1931; 84.

o téže věci. 113, 20. III. 1931; 65.

o zákonu o zvýšení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (t. 1215); mluví o společnosti pro vývoz ovoce "Čechofruct".

131, 25. VI. 1931; 9.

o zákonu, kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly (t. 1243); mluví o situaci rolníků a drobných rolníků.

133, 1. VII. 1931; 12.

o státním rozpočtu pro r. 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

146, 24. XI. 1931; 11.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednané dne 23. března 1932 v Paříži a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. dubna 1932, č. 45 Sb. z. (t. 1730); mluví o nevýhodách povolovacího řízení z r. 1931 pro pěstitele ovoce.

194, 17. VI. 1932; 14.

o zákonu o vyrovnávacích fondech mléčných (t. 2557).

326, 4. V. 1934; 21.

o zákonu, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z. (t. 2637)

332, 14. VI. 1934; 10.

Interpelace:

o postupu orgánů zemského finančního ředitelství, vyměřujících paušalované sazby daně důchodové v zemědělství za rok 1929,

t. 138/XII. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 549/XXII. 67, 16. IX. 1930; 12.

o zabavení časopisu "Deutsche Landheimat" v Litoměřicích č. 3 z 11. ledna 1930,

t. 402/XIII. 46, 8. V. 1930; 6.

odpov. t. 555/III. 67, 16. IX. 1930; 12.

že dnem 1. prosince 1934 byla značně omezena sleva dopravného za různá krmiva, povolená do konce června 1935,

t. 2790/II. 359, 20. XII. 1934; 16.

odpov. t. 2861/II. 367, 29. III. 1935; 5.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Štětí n. L. (přestupek proti bezpečnosti cti)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 369; zprav. V. Košek; nevydán

52, 22. V. 1930; 25.

okr. s. ve Štětí n. L. (přestupek proti bezpečnosti cti)

4, 18. XII. 1929; 4.

zpr. t. 578; zprav. dr Markovič; vydán

82, 20. XI. 1930; 83-4.

okr. s. v Benešově n. Ploučnicí (přestupek urážky na cti)

116, 23. IV. 1931; 12.

zpr. t. 1150; zprav. Fr. Ježek; vydán

160, 17. XII. 1931; 5.

okr. s. v Benešově n. Ploučnicí (přestupek urážky na cti)

116, 23. IV. 1931; 12.

zpr. t. 1151; zprav. Fr. Ježek; vydán

160, 17. XII. 1931; 5.

kraj. s. v Č. Lípě (přečin proti bezpečnosti cti podle § 461 tr. z.)

142, 14. X. 1931; 16.

zpr. t. 1798; zprav. Fr. Ježek; nevydán

204, 13. VII. 1932; 6-8.

okr. s. v Benešově n. Ploučnicí (přestupek podle § 391 tr. z.)

329, 5. VI. 1934; 7.

zpr. t. 2976; zprav. Jan Tůma; nevydán

373, 12. IV. 1935; 31.

okr. finančního ředitelství v Litoměřicích (přestupek nesprávného zdanění)

343, 25. X. 1934; 22.

zpr. t. 2926; zprav. F. Richter; vydán

370, 5. IV. 1935; 37.ISP (příhlásit)