Emil Vojanec

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VOJANEC Emil

L

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp. a soc. pol.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 18.

34, 14. VII. 1949; 41.

48, 13. VII. 1950; 28

57, 12. VII. 1951; 129.

67, 30. X. 1952; 145.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 30. I. 1920, č. 82 Sb., o úpravě právních poměrů domovníků a nahrazuje zákonem novým, t. 164.

20, 21. XII. 1948; 70.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 55

(zákon o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků).

9, 19. VII. 1948; 31.

soc.-pol. a zdrav. výb. zpr. t. 65

(zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti)

11, 21. VII. 1948; 43.

rozp. výb. zpr. t. 232

(zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o dávce z majetkového přírůstku a dávce z majetku).

25, 22. II. 1949; 29.

bran., soc.-pol. a rozp. výb. zpr. t. 458

(zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků).

45, 18. V. 1950; 20.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská.

24, 2. II. 1949; 3.

o zákonu, jímž se upravují některé sociální dávky (t. 370).

36, 17. XI. 1949; 22.

o zákonu o přebudování národního pojištění (t. 603).

60, 19. XII. 1951; 109.

o daňových a finančních zákonech (t. 674-683 a 691-696).

68, 11. XII. 1952; 92.

o státním rozpočtu na rok 1954 (t. 753).

83, 10. III. 1954; 107.ISP (příhlásit)