Ing. Dr. František Toušek

Narozen: v roce 1897
Zemřel: v roce 1944

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TOUŠEK František, Dr., inž.

XI. voleb. kraj

NSj-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. ink., parl. úsp. kom., rozp., ústav.-práv. a zeměd.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936, skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

17, 6. XII. 1935; 72.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 78 Sb. z. a n., o stabilisačních bilancích (t. 238).

24, 20. XII. 1935; 11.

o zákonu o výměně dluhopisů vnitřního státního dluhu (t. 438).

45, 14. V. 1936; 7.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

55, 22. VI. 1936; 20.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

125, 14. XII. 1937; 29.

Interpelace:

ve věci životní pojišťovny Fénix,

t. 422/II. 40, 29. IV. 1936; 108.

odpov. t. 6144/II. 60, 7. X. 1936; 8.ISP (příhlásit)