Pál Török

Narozen: v roce 1898
Zemřel: v roce 1936

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TÖRÖK Pál

XXII. voleb. kraj

K

Nastoupil po Nikolaji Sedorjaku, jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 162, 19. XII. 1931; 3.

Slib vykonal 148, 26. XI. 1931; 4.

Návrhy iniciativní:

na podporu hladovějících a likvidaci nezaměstnanosti na Podkarpatské Rusi, t. 2050.

219, 24. XI. 1932; 5.

na plné odškodnění chudobného obyvatelstva Podkarpatské Rusi a východního Slovenska, které bylo postiženo živelní katastrofou, t. 2329.

293, 17. X. 1933; 9.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 81.

o zákonu, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1.000,000.000 Kč (t. 1578); mluví o poměrech dělnictva na Podkarpatské Rusi.

165, 22. I. 1932; 43.

o zákonu o překládání vojenských soudců, kteří dosáhli určitého věku nebo nejsou schopni plniti úřední a služební povinnosti, do výslužby a o zprošťování jich od vykonávání služby pro trestní řízení (t. 1513); mluví o poměrech dělnictva na Podkarpatské Rusi.

166, 28. I. 1932; 25.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2001) mluví o poměrech na Podkarpatské Rusi.

210, 25. X. 1932; 25.

o zákonu, kterým se obnovuje účinnost zákona ze dne 16. dubna 1930, č. 46 Sb. z., o výrobě chleba (t. 2083); mluví o poměrech na Podkarpatské Rusi a o zatčení sen. Lokoty.

224, 6. XII. 1932; 15.

o zákonu, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 27. III. 1930, č. 43 Sb. z., o úpravě užívání některých pastvin v zemích Slovenské a Podkarpatoruské v ročních pastevních obdobích 1930 až 1932 (t. 2117); mluví o zatčení sen. Lokoty.

235, 22. XII. 1932; 25.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232).

267, 28. IV. 1933; 32.

o zákonu o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli (t. 2317).

290, 4. VII. 1933; 31.

dodatkovém ujednání ke smlouvě s Rumunskem (t. 2541); mluví o cestě dr Beneše na Podkarpatskou Rus.

327, 15. V. 1934; 6.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

351, 30. XI. 1934; 45.

o t. 2782 mluví o událostech, které se sběhly 13. III. v Čertizné na Slovensku.

364, 21. III. 1935; 8.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě (t. 2975); čte prohlášení o poměrech na Podkarpatské Rusi (vražda vládního komisaře F. Antonyho).

372, 11. IV. 1935; 19.

Interpelace:

naléhavá, o zrušení práva shromažďovacího v Podkarpatské Rusi,

t. 2088. 258, 21. III. 1933; 29.

odpov. t. 2180. 259, 23. III. 1933; 3.

naléhavá, o zamítnutí statutu Osvětového spolku pracujících v Podkarpatské Rusi a o zapovědění činnosti tohoto spolku,

t. 2181. 271, 18. V. 1933; 13.

odpov. t. 2237. 272, 19. V. 1933; 3.

naléhavá, o zvláštním nakládání státního zastupitelství v Berehově s některými politickými vězni, t. 2239.

279, 2. VI. 1933; 3.

odpov. t. 2350/IX. 296, 20. X. 1933; 3.

naléhavá, o tiskové konfiskační praksi státního zastupitelství v Užhorodě,

t. 2240. 279, 2. VI. 1933; 3.

odpov. t. 2306/XIX. 289, 3. VII. 1933; 4.

o zařazení Podkarpatské Rusi do vyživovací akce,

t. 1562/VIII. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1645/XV. 173, 30. III. 1932; 6.

o sanaci Podkarpatské Banky v Užhorodě,

t. 1562/IX. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1637/IX. 170, 16. III. 1932; 8.

o svévolném postupu policie v Mukačevě,

t. 1613/XIII. 170, 16. III. 1932; 8.

o vykázání Olexa Borkaňuka, zodpovědného redaktora časopisu "Karpatskaja Pravda", z policejního obvodu munkačevského,

t. 1642/XI. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1754/XVI. 188, 24. 5. 1932; 3.

o konfiskační praksi stát. zastupitelství a policejního ředitelství v Užhorodě,

t. 1646/V. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1781/XXIII. 194, 17. VI. 1932; 6.

o censurní praksi státního zastupitelství v Užhorodě,

t. 1752/VIII. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 1931/XIV. 207, 20. X. 1932; 8.

o zneužití spáchaném stavitelskou firmou Strasil a o lehkomyslném jednání zemského úřadu v Užhorodě,

t. 2069/IV. 224, 6. XII. 1932; 4.

o zabavovací praksi užhorodské censury,

t. 2153/V. 249, 16. II. 1933; 4.

odpov. t. 2221/X. 263, 25. IV. 1933; 3.

o teroristické samovládě četníků v Chustě-Boroňavě nad tamějším obyvatelstvem,

t. 2712/X. 343, 25. X. 1934; 21.

odpov. t. 2749/II. 346, 7. XI. 1934; 3.

o konfiskační praksi státního zastupitelství v Užhorodě,

t. 2822/VI. 360, 5. III. 1935; 9.

odpov. t. 2832/XVII. 362, 12. III. 1935; 5.

o zákaze vydávání v jazyku ukrajinském psaného týdeníku "Karpatska Pravda" v Podkarpatské Rusi,

t. 2831/IV. 360, 5. III. 1935; 9.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Berehově (přečin podle § 15, č. 2, § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky)

176, 14. IV. 1932; 5.

zpr. t. 2596; zprav. dr Markovič; nevydán

334, 19. VI. 1934; 15-16.

kraj. s. v Berehově (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

194, 17. VI. 1932; 6.

zpr. t. 2401; zprav. dr Markovič; nevydán

326, 4. V. 1934; 33.

kraj. s. v Berehově (přečin podle § 118, č. 1, 2 a 3 zákona na ochranu republiky)

207, 20. X. 1932; 8.

zpr. t. 2091; zprav. dr Markovič; nevydán

250, 21. II. 1933; 4.

kraj. s. v Užhorodě (přečiny podle §§ 1, 2 zák. čl. XLI/1914)

219, 24. XI. 1932; 5.

zpr. t. 2399; zprav. dr Markovič; nevydán

327, 15. V. 1934; 9.

kraj. s. v Užhorodě (přečin podle § 4, odst. II zák. čl. XL/1914)

293, 17. X. 1933; 10.

zpr. t. 2593; zprav. dr Moudrý; nevydán

333, 15. VI. 1934; 13-14.

okr. úřadu v Berehově (přestupek nařízení o právu shromažďovacím)

336, 26. VI. 1934; 6.

Volán k pořádku:

372, 11. IV. 1935; 19.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na dobu trvání 372. schůze.

372, 11. IV. 1935; 19.ISP (příhlásit)