JUDr. Mikuláš Pružinský

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1953

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PRUŽINSKÝ Mikuláš, dr.

XIX. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. rozp. - zeměd. a živn.-obch.

Návrh iniciativní:

aby živelní pohromou postiženému obyvatelstvu okresu starolubenovského byla udělena státní podpora, t. 1321.

138, 8. VII. 1931; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 17. 3, 17. XII. 1929; 52.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 17).

3, 17. XII. 1929; 30.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495).

58, 5. VI. 1930; 38.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

82, 20. XI. 1930; 48.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049).

115, 27. III. 1931; 27.

o zákonu, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1 miliardy Kč (t. 1578).

165, 22. I. 1932; 19.

o zákonu o nové soustavě drobných peněz (t. 1807).

191, 2. VI. 1932; 36.

o zákonu, kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně (t. 2172).

253, 28. II. 1933; 12.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1931 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2230).

270, 11. V. 1933; 4.

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení jednak opatření Stálého výboru ze dne 7. XI. 1929, č. 166 Sb. z., o konečné úpravě československé měny, jednak zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 347 Sb. z., o akciové bance cedulové (t. 2485) a o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 15. II. 1934.

316, 16. II. 1934; 26.

o zákonu o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu (t. 2509).

321, 8. III. 1934; 10.

Interpelace:

o výstavbě cesty Osturňa-Velká-Franková-Hanušovce,

t. 138/II. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 477/II. 64, 17. VI. 1930; 5.

v záležitosti užívání státní pastvy obcí Švošov,

t. 488/VI. 64, 17. VI. 1930; 4.

odpov. t. 674/XIII. 72, 21. X. 1930; 8.

ve věci veřejných komunikačních prostředků v okrese starolubovenském,

t. 2030/I. 216, 17. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2210/VIII. 263, 25. IV. 1933; 3.

o stranickém postupu úřadů práce na Slovensku při zprostředkování práce sezonním zemědělským dělníkům,

t. 2712/VI. 343, 25. X. 1934; 21.

odpov. t. 2753/I. 348, 27. XI. 1934; 5.

v záležitosti nakládání dříví na železniční stanici Lubochňa,

t. 2826/XIII. 360, 5. III. 1935; 9.ISP (příhlásit)