Božena Procházková

Narozena: v roce 1918

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

PROCHÁZKOVÁ Božena

KSČ

145 /Jihomoravský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 23. 6. 1964; 83.

Členkou zdravotního výboru

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 10. 12. 1964; 113.

k zprávě výboru ústavně právního o rozboru platných zákonů a o úkolech Národního shromáždění při zdokonalování právního řádu /t. 84/

11, 30. 6. 1966; 147.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/

18, 11. 1. 1968; 151.

k vládnímu návrhu zákona o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů

23, 25. 4. 1968; 164.

k vládnímu návrhu zákona /t. 223/

29, 19. 12. 1968; 218.

Interpelace, dotazy a náměty:

jak se budou v budoucnu provádět inventury, aby splnily svůj účel, ale aby přitom nebyl narušen styk spotřebitele s obchodem

4, 10. 12. 1964; 113.

Odpověď min. vnitř. obchodu J. Uher

256.ISP (příhlásit)