gen. Václav Prchlík

Narozen: v roce 1922
Zemřel: v roce 1983

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

PRCHLÍK Václav

KSČ

14 /hl. m. Praha/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem zahraničního výboru

1, 23. 6. 1964; 27.ISP (příhlásit)