Antonín Pospíšil

Narozen: v roce 1903
Zemřel: v roce 1973

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

POSPÍŠIL Antonín

ČSL

125 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Předsedou výboru mandátového

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Členem výboru ústavně právního

6, 18. 6. 1965; 240.

Zpravodajem:

/mandátového výboru/

o ověření platnosti volby poslanců Národního shromáždění

1, 24. 6. 1964; 80.

k volbě komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

/mandátového výboru/

o ověření platnosti volby nově zvoleného poslance Josefa Jenky

4, 9. 12. 1964; 6.

/mandátového výboru/

o ověření platnosti volby nově zvoleného poslance ing. Václava Červeného

5, 24. 3. 1965; 7.

/mandátového výboru/

o ověření platnosti volby nově zvoleného poslance s. Václava Petráska

6, 15. 6. 1965; 9.

/mandátového výboru/

o ověření platnosti volby nově zvoleného poslance NS Františka Matouška

11, 29. 6. 1966; 7.

/mandátového výboru/

o ověření platnosti volby nově zvolených poslanců NS Iána Koscelanského a Jaroslava Kalkuse

12, 25. 10. 1966; 8.

/mandátového výboru/

o ověření platnosti volby nově zvoleného poslance Čeňka Procházky

14, 5. 4. 1967; 11.

/mandátového výboru/

o ověření platnosti volby nově zvoleného poslance F. Tesaře ve volebním obvodě č. 89 Jablonec nad Nisou

18, 10. 1. 1968; 5.

Řeč v rozpravě:

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce a společná zpráva výborů NS /t. 50/

6, 16. 6. 1965; 107.

stanovisko k návrhu na volbu předsedy NS

22, 18. 4. 1968; 13.

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o Národní frontě

26, 13. 9. 1968; 79.ISP (příhlásit)