Jiří Pelikán

Narozen: v roce 1923
Zemřel: v roce 1999

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PELIKÁN Jiří

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 19.

35, 14. X. 1949; 40.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část kulturní, sociální a zdravotnická.

24, 2. II. 1949; 12.

o mírových resolucích došlých Národnímu shromáždění.

40, 22. II. 1950; 14.

o zákonu o vysokých školách (t. 453).

45, 18. V. 1950; 9.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 27. III. 1952; 302.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého ze dne 16. IV. 1953 o programu vlády.

73, 17. IV. 1953; 36.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 15. IX. 1953.

78, 16. IX. 1953; 77.

o zákonech o národních výborech (t. 756, 757, 758).

82, 3. III. 1954; 85.ISP (příhlásit)