Vánoční výstava výrobků klientů Svazu tělesně postižených v ČR

11. 12. 2019

se koná 10. až 12. prosince 2019 od 10:00 do 15:00 hodin v Atriu, Sněmovní 4.

Výrobky je možné si zakoupit a přispět tím na nákup dalšího pracovního materiálu a provoz půjčovny kompenzačních pomůcek.

Záštitu nad výstavou převzala místopředsedkyně hospodářského výboru paní Ing. Květa Matušovská.

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)