Tisková zpráva z 12. schůze Stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu ČR

12. 6. 2019

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu ČR se dne 12. června 2019 zabývala především návrhy na zavedení klouzavého mandátu a na rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Při jednání o zavedení klouzavého mandátu komise diskutovala především o rakouském modelu. Ten umožňuje členovi vlády se rozhodnout, zda bude zároveň vykonávat poslanecký mandát, anebo zda výkon jeho poslaneckého mandátu přejde na náhradníka. Vzhledem k chystané cestě členů mandátového a imunitního výboru do Rakouska komise jednání přerušila a hodlá v další diskusi zohlednit poznatky z fungování tohoto řešení v Rakousku.

Komise se dále zabývala předloženým návrhem rozšiřujícím působnost NKÚ mj. na kraje a obce. Komise konstatovala, že návrh navazuje na dlouhodobé snahy o rozšíření působnosti NKÚ, že nelze přijmout návrh novely zákona o NKÚ bez přijetí tohoto návrhu novely Ústavy a že návrh novely Ústavy dává Parlamentu značný prostor pro uvážení, jak široce vymezit působnost NKÚ v prováděcím zákoně. Komise se dále usnesla, že podporuje rozšíření působnosti NKÚ v tomto volebním období a že navrhuje v zájmu dosažení dohody se Senátem zahrnout zákon o NKÚ do výčtu zákonů vyžadujících souhlas Senátu podle čl. 40 Ústavy.

 Připravil: Jan Wintr, tajemník komise (wintrj@psp.cz, 777 027 914)

skucr20190612Usnesení1.pdf (Dokument PDF, 220 KB)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)