Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice - aktuální témata 2019

22. 5. 2019

Pod záštitou místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež
a tělovýchovu Kateřiny Valachové a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,

ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství ČR a zainteresovanými institucemi
a odbornými společnostmi pořádá Stálý výbor pro sociálně zdravotní problematiku a národní dokumenty BOZP Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

v součinnosti  s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
a Národním institutem pro další vzdělávání
5. národní konferenci na téma
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice - aktuální témata 2019

od 9.30 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)