„Hrozba staré azbestové zátěže v ČR“

30. 4. 2019

Pod záštitou poslankyně Barbory Kořanové se uskuteční
pracovní setkání na téma
na základě návrhu České asociace pro odstranění azbestu (ČAPOA)
„Hrozba staré azbestové zátěže v ČR“
od 14.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)