Předpis 409/2001 Sb.

Citace409/2001 Sb.
NázevZákon o poskytnutí státní záruky České republiky pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v důsledku válečných nebo teroristických akcí provozem letadla v souvislosti s provozováním letecké dopravy
Částka153 (20. 11. 2001)
Účinnostod 20. 11. 2001, zrušeno dnem 1. 5. 2007
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
1095 Vl. zák. o poskyt. st. záruky za škody způs. vál. nebo teror
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 409/2001 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
225/2006rušíZákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
Vztahuje se k
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
49/1997??Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Vztahováno k
225/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
225/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 


ISP (příhlásit)