Předpis 87/2016 Sb.

Citace87/2016 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 2. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 14/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Částka35 (23. 3. 2016)
Účinnostod 23. 3. 2016

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
166/1993??Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
283/1993??Zákon o státním zastupitelství 
236/1995??Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
107/1999??Zákon o jednacím řádu Senátu 
6/2002??Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
234/2014??Zákon o státní službě 


ISP (příhlásit)