Předpis 84/1960 Sb.

Citace84/1960 Sb.
NázevNařízení ministra dopravy o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25.října 1952 a o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25.října 1952
Částka32 (24. 6. 1960)
Účinnostod 1. 7. 1960, zrušeno dnem 1. 1. 1965

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
6/1965rušíVyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) a Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) 


ISP (příhlásit)