Předpis 78/1986 Sb.

Citace78/1986 Sb.
NázevNařízení vlády České socialistické republiky o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru a stanovených dodávkových fondů některých druhů ropných výrobků ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory a jimi řízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi
Částka25 (19. 12. 1986)
Účinnostod 1. 1. 1987, zrušeno dnem 1. 1. 1990

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
67/1982rušíNařízení vlády České socialistické republiky o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků 
177/1982rušíNařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 67/1982 Sb., o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků 
Derogace pasivní
156/1989rušíZákon o odvodech do státního rozpočtu 


ISP (příhlásit)