Předpis 65/1952 Sb.

Citace65/1952 Sb.
NázevZákon o prokuratuře
Částka35 (18. 11. 1952)
Účinnostod 1. 1. 1953, zrušeno dnem 1. 1. 1957
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
631 Vládní návrh zákona o prokuratuře.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
3/1918novelizujeZákon o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních konfliktů 
158/1920rušíZákon o správním soudnictví u úřadův okresních a župních 
635/1920rušíNařízení vlády republiky Československé o organisaci zvláštního senátu zřízeného pro řešení kompetenčních konfliktů. 
217/1925rušíZákon, jímž se provádí § 105 ústavní listiny (zákona ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb.z. a n.) 
164/1937rušíZákon o nejvyšším správním soudě 
166/1949rušíZákon o sídle správního soudu 
270/1949rušíZákon o finančních prokuraturách 
7/1950rušíVládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy o působnosti finančních prokuratur 
67/1950novelizujeZákon o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů (soudcovský zákon) 
Derogace pasivní
65/1956rušíZákon o prokuratuře1


ISP (příhlásit)