Předpis 63/1951 Sb.

Citace63/1951 Sb.
NázevZákon o odpovědnosti za škody způsobené dopravními prostředky
Částka34 (30. 7. 1951)
Účinnostod 1. 11. 1951, zrušeno dnem 1. 4. 1964
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
575 Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škody způsobené dop...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
172/1925novelizujeZákon o letectví 
81/1935rušíZákon o jízdě motorovými vozidly 
86/1937rušíZákon o drahách (železniční zákon) 
Derogace pasivní
58/1956novelizujeZákon o náhradě škody za pracovní úrazy a o náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení1
40/1964rušíObčanský zákoník2


ISP (příhlásit)