Předpis 61/2013 Sb.

Citace61/2013 Sb.
NázevVyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech
Částka27 (11. 3. 2013)
Účinnostod 15. 3. 2013

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
350/2011na základěZákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 


ISP (příhlásit)