Předpis 552/2004 Sb.

Citace552/2004 Sb.
NázevVyhláška o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů
Částka187 (5. 11. 2004)
Účinnostod 5. 11. 2004, zrušeno dnem 1. 4. 2012
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
470/2003rušíVyhláška, kterou se stanoví rozsah a způsob poskytování informací zdravotnickými zařízeními do Národního zdravotnického informačního systému 
Derogace pasivní
372/2011rušíZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 


ISP (příhlásit)