Předpis 526/2005 Sb.

Citace526/2005 Sb.
NázevVyhláška o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti)
Částka179 (29. 12. 2005)
Účinnostod 1. 1. 2006, zrušeno dnem 1. 1. 2012

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
11/2008novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti) 
405/2011rušíVyhláška o průmyslové bezpečnosti 
Vztahuje se k
412/2005na základěZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 


ISP (příhlásit)