Předpis 492/2009 Sb.

Citace492/2009 Sb.
NázevVyhláška o zřízení pracoviště Praha-východ Finančního úřadu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
Částka155 (31. 12. 2009)
Účinnostod 1. 1. 2010, zrušeno dnem 1. 1. 2011
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
541/2006rušíVyhláška, kterou se zřizují pracoviště finančních úřadů 
Derogace pasivní
199/2010rušíZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
Vztahuje se k
531/1990na základěZákon České národní rady o územních finančních orgánech 


ISP (příhlásit)