Předpis 491/2002 Sb.

Citace491/2002 Sb.
NázevVyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd
Částka171 (28. 11. 2002)
Účinnostod 28. 11. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
265/1992??Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 
344/1992??Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
84/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství o lesním hospodářském plánování 
190/1996??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. 
449/2001??Zákon o myslivosti 
Vztahováno k
512/2002??Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 


ISP (příhlásit)