Předpis 488/2009 Sb.

Citace488/2009 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
Částka155 (31. 12. 2009)
Účinnostod 1. 3. 2010, zrušeno dnem 1. 10. 2015
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
766 Novela z. o prevenci závaž. havárií způsobených chem.látkami
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
59/2006novelizujeZákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
Derogace pasivní
224/2015rušíZákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)1


ISP (příhlásit)