Předpis 48/2007 Sb.

Citace48/2007 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006, ve znění nařízení vlády č. 144/2006 Sb.
Částka21 (15. 3. 2007)
Účinnostod 15. 3. 2007
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
144/2005novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006 
Derogace pasivní
179/2014rušíZákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Vztahuje se k
252/1997na základěZákon o zemědělství 
256/2000na základěZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 


ISP (příhlásit)