Předpis 431/2006 Sb.

Citace431/2006 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování
Částka138 (31. 8. 2006)
Účinnostod 15. 9. 2006, zrušeno dnem 15. 7. 2011

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
270/2004novelizujeVyhláška o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování 
Derogace pasivní
194/2011rušíVyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování 
Vztahuje se k
189/2004na základěZákon o kolektivním investování 


ISP (příhlásit)