Předpis 43/2000 Sb.

Citace43/2000 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 220/1998 Sb., o způsobu a rozsahu posuzování shody potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody)
Částka16 (10. 3. 2000)
Účinnostod 1. 4. 2000, zrušeno dnem 1. 1. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
220/1998novelizujeVyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a rozsahu posuzování shody potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody) 
Derogace pasivní
339/2001rušíVyhláška Ministerstva zemědělství o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků 


ISP (příhlásit)