Předpis 422/2016 Sb.

Citace422/2016 Sb.
NázevVyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
Částka172 (23. 12. 2016)
Účinnostod 1. 1. 2017

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
18/1997??Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
263/2016na základěZákon atomový zákon 
263/2016??Zákon atomový zákon 
Vztahováno k
252/2004??Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 
98/2012??Vyhláška o zdravotnické dokumentaci 
401/2015??Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 
359/2016??Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události 
329/2017??Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení 
539/2020??Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů 


ISP (příhlásit)