Předpis 400/2006 Sb.

Citace400/2006 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 68/2005 Sb.
Částka127 (10. 8. 2006)
Účinnostod 10. 8. 2006, zrušeno dnem 31. 12. 2007

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
158/2004novelizujeVyhláška, kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách 
Derogace pasivní
381/2007rušíVyhláška o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách 
Vztahuje se k
110/1997na základěZákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)