Předpis 4/1993 Sb.

Citace4/1993 Sb.
NázevÚstavní zákon České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
Částka3 (31. 12. 1992)
Účinnostod 31. 12. 1992
ProjednáváníČeská národní rada, 1992 - 1992
168 Vládní návrh Ústavní zákon ČNR o opatřeních souvisejících...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
29/1955rušíVládní nařízení o vlajce plavidel ozbrojených sil Československé republiky 
10/1969rušíÚstavní zákon o Radě obrany státu 
127/1970rušíÚstavní zákon o volbě poslanců krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice 
32/1989rušíZákon o poslancích Federálního shromáždění 
47/1990rušíZákon o volbách do federálního shromáždění 
101/1990rušíÚstavní zákon o změně názvu Československé federativní republiky 
102/1990rušíÚstavní zákon o státních symbolech České a Slovenské Federativní Republiky 
115/1990rušíZákon o používání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky 
160/1990rušíÚstavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu 
208/1990rušíZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění 
296/1990rušíÚstavní zákon o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky 
304/1990rušíZákon o platu a náhradách výdajů poslanců Federálního shromáždění 
384/1990rušíZákon o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti 
558/1990rušíNařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku znakem novým 
23/1991rušíÚstavní zákon, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky 
56/1991rušíZákon o jednacím řádu Federálního shromáždění 
133/1991rušíÚstavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu, ve znění ústavního zákona č. 160/1990 Sb. 
59/1992rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 208/1990 Sb. 
60/1992rušíZákon o volbách do Federálního shromáždění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků) 
127/1992rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti 
494/1992rušíZákon, kterým se mění zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, ve znění zákona č. 127/1992 Sb., a zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků 


ISP (příhlásit)