Předpis 376/2009 Sb.

Citace376/2009 Sb.
NázevVyhláška o směnárenské činnosti
Částka122 (4. 11. 2009)
Účinnostod 4. 11. 2009, zrušeno dnem 1. 11. 2013
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
280/2008rušíVyhláška o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách 
Derogace pasivní
278/2013rušíZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti 
Vztahuje se k
83/1990??Zákon o sdružování občanů 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991??Obchodní zákoník 
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
219/1995??Devizový zákon 
219/1995na základěDevizový zákon 
85/1996??Zákon o advokacii 
227/1997??Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) 
252/1997??Zákon o zemědělství 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
227/2000??Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 
280/2008??Vyhláška o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách 
Vztahováno k
278/2013??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti 


ISP (příhlásit)