Předpis 362/2006 Sb.

Citace362/2006 Sb.
NázevVyhláška o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování
Částka113 (14. 7. 2006)
Účinnostod 1. 8. 2006, zrušeno dnem 1. 9. 2012
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
201/2012rušíZákon o ochraně ovzduší 
Vztahuje se k
86/2002na základěZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 


ISP (příhlásit)