Předpis 354/1991 Sb.

Citace354/1991 Sb.
NázevVyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o středních školách
Částka68 (30. 8. 1991)
Účinnostod 30. 8. 1991, zrušeno dnem 11. 1. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
89/1973rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o sdružení rodičů a přátel školy 
100/1976rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 89/1973 Sb., o sdružení rodičů a přátel školy 
124/1984rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o středních školách 
9/1987rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 124/1984 Sb., o středních školách 
Derogace pasivní
187/1992novelizujeVyhláška ministerstva školství, mládeže a tělesné výchvy České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.354/1991 Sb., o středních školách 
241/1993novelizujeVyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění vyhlášky č. 187/1992 Sb. 
138/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb. 
144/2003novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů 
235/2003novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona č. 138/1995 Sb., a vyhláška č. 35/1992 Sb., o mateřských školách 
13/2005rušíVyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 


ISP (příhlásit)