Předpis 299/2010 Sb.

Citace299/2010 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
Částka110 (29. 10. 2010)
Účinnostod 1. 11. 2010

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
537/2006novelizujeVyhláška o očkování proti infekčním nemocem 
Vztahuje se k
258/2000na základěZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
222/2006na základěZákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 


ISP (příhlásit)