Předpis 294/2011 Sb.

Citace294/2011 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb.
Částka104 (12. 10. 2011)
Účinnostod 1. 11. 2011
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
615/2006novelizujeNařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
Derogace pasivní
201/2012rušíZákon o ochraně ovzduší 
Vztahuje se k
86/2002na základěZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 


ISP (příhlásit)