Předpis 261/2006 Sb.

Citace261/2006 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 14. března 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 697 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Částka83 (5. 6. 2006)
Účinnostod 5. 6. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
40/1964vztah kObčanský zákoník 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
142/1994vztah kNařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku 
163/2005vztah kNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku 


ISP (příhlásit)