Předpis 24/2020 Sb.

Citace24/2020 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.
Částka10 (27. 1. 2020)
Účinnostod 27. 1. 2020

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
416/2004novelizujeVyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. 
Vztahuje se k
320/2001na základěZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 


ISP (příhlásit)