Předpis 239/2017 Sb.

Citace239/2017 Sb.
NázevVyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa
Částka87 (9. 8. 2017)
Účinnostod 1. 1. 2018
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
433/2001rušíVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa 
Derogace pasivní
283/2021rušíZákon stavební zákon 
Vztahuje se k
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
433/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa 
183/2006na základěZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Vztahováno k
283/2021??Zákon stavební zákon 


ISP (příhlásit)