Předpis 177/2020 Sb.

Citace177/2020 Sb.
NázevZákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
Částka65 (17. 4. 2020)
Účinnostod 17. 4. 2020
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
813 Vl.n.z.o opatřeních v obl.splácení úvěrů v souv.s pandemií

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
96/1993??Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 
377/2005??Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
408/2010??Zákon o finančním zajištění 


ISP (příhlásit)