Předpis 169/2009 Sb.

Citace169/2009 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb.
Částka51 (18. 6. 2009)
Účinnostod 1. 7. 2009

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
326/2001novelizujeVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich 
Derogace pasivní
69/2016rušíVyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich 
Vztahuje se k
110/1997na základěZákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)