Předpis 151/2007 Sb.

Citace151/2007 Sb.
NázevSdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt
Částka55 (29. 6. 2007)
Účinnostod 29. 6. 2007

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
107/2006na základěZákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)