Předpis 136/2016 Sb.

Citace136/2016 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
Částka52 (29. 4. 2016)
Účinnostod 1. 5. 2016

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
591/2006novelizujeNařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
592/2006novelizujeNařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 
Vztahuje se k
309/2006na základěZákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 


ISP (příhlásit)