Předpis 13/2018 Sb.

Citace13/2018 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
Částka9 (29. 1. 2018)
Účinnostod 29. 1. 2018

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
500/2006novelizujeVyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti 
Vztahuje se k
183/2006na základěZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 


ISP (příhlásit)