Předpis 128/2004 Sb.

Citace128/2004 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
Částka41 (24. 3. 2004)
Účinnostod 1. 5. 2004
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
190/2002novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE 
Derogace pasivní
100/2013rušíZákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)