Předpis 110/1994 Sb.

Citace110/1994 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
Částka36 (3. 6. 1994)
Účinnostod 3. 6. 1994, zrušeno dnem 1. 1. 2000

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
247/1992rušíVyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se vydává Řád výkonu trestu odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech České republiky 
Derogace pasivní
8/1995novelizujeNález Ústavního soudu České republiky ze dne 30.listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení § 9 a § 9a zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 294/1993 Sb., a bodu 198 zákona č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 
345/1999rušíVyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody 
Vztahováno k
8/1995vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 30.listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení § 9 a § 9a zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 294/1993 Sb., a bodu 198 zákona č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 


ISP (příhlásit)